Prezentacije za 5. razred
U sekciji nastava za 5. razred, objavljene su digitalne interaktivne prezentacije za mjesec MAJ i JUNI u skladu sa kurikularnim planom.