9
MEMORY "formule iz matematike"

Memory "formule iz matematike" je digitalna knjiga koja sadrži širok spektar formula iz različitih područja matematike, s posebnim akcentom na algebru i geometrija (planimetriju i stereometriju). Knjiga je prvensveno namijenjena učenicima kao podsjetnik na najbitnij gradivo, a potom njihovim nastavnicima kao ispomoć u pripremi i realizaciji nastave. Formule su objašnjene na jednostavan i razumljiv način, uz primjere i zadatke koji će pomoći čitatelju da bolje razumije primjenu ovih formula u praksi. Knjiga je nezamjenjiv izvor za sve koji žele brzo pronaći i primijeniti matematičke formule u svom radu ili istraživanju.

Planimetrija 1

Planimetrija 2

Planimetrija 3

Algebarski izrazi

Stereometrija

Ostalo