16

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

NPP 2018
KURIKULUM

PREZENTACIJE ZA NASTAVU PO OBLASTIMA

6.1. SKUPOVI
Časovi 001-004

Upoznavanje sa programom i načinom rada

Pojam skupa. Načini zadavanja skupova

Pojam skupa. Načini zadavanja skupova

Podskup. Jednaki skupovi

Časovi 005-008

Podskup. Jednaki skupovi

Unija skupova

Unija skupova

Presjek skupova

Časovi 009-012

Presjek skupova

Razlika skupova

Razlika skupova

Ponavljanje gradiva (Skupovi)

Časovi 013-016

Direktni proizvod skupova

Direktni proizvod skupova

Funkcije. Načini zadavanja funkcije

Funkcije. Načini zadavanja funkcije

Časovi 017-020

Prikazivanje podataka tabelom i dijagramima

Prikazivanje podataka tabelom i dijagramima

Prikazivanje podataka tabelom i dijagramima

Ponavljanje gradiva (Skupovi. Funkcije. Prikazivanje podataka)

6.2. KRUŽNICA I KRUG, UGAO (KUT)
Časovi 021-024

Skupovi tačaka. Izlomljena linija, mnogougao (mnogokut)

Kružnica i krug

Prava i kružnica. Konstrukcija tangente kružnice

Prava i kružnica. Konstrukcija tangente kružnice

Časovi 025-028

Ugao (Pojam, elementi, obilježavanje). Konveksni i nekonveksni uglovi

Središnji (centralni) i periferijski ugao, kružni luk i tetiva

Središnji (centralni) i periferijski ugao, kružni luk i tetiva

Prenošenje uglova. Upoređivanje uglova. Susjedni uglovi

Časovi 029-032

Prenošenje uglova. Upoređivanje uglova. Susjedni uglovi

Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova

Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova

Ponavljanje gradiva (Skupovi. Kružnica, krug, ugao)

Časovi 033-036
33

Kontrolni rad (Skupovi. Kružnica, krug, ugao)

Vrste uglova puni, opruženi, tupi, pravi, oštri, nula-ugao

Uporedni uglovi. Unakrsni uglovi

Mjerenje uglova (jedinice ugaoni stepen, ugaona minuta, ugaona sekunda). Uglomjer

Časovi 037-040

Računske operacije s mjernim brojevima za uglove (pretvaranje, sabiranje i oduzimanje)

Računske operacije s mjernim brojevima za uglove (pretvaranje, sabiranje i oduzimanje)

Računske operacije s mjernim brojevima za uglove (množenje i dijeljenje)

Računske operacije s mjernim brojevima za uglove (množenje i dijeljenje)

Časovi 041-043

Komplementni i suplementni uglovi

Komplementni i suplementni uglovi

Kružnica, krug, ugao

6.3. DJELJIVOST BROJEVA
Časovi 044-047

Djeljenje u skupu No (Jednakost a = bq + r)

Djeljivost u skupu No. Faktori i sadržioci prirodnog broja

Djeljivost u skupu No. Faktori i sadržioci prirodnog broja

Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima 2, 3, 4, 6, 9, 25

Časovi 048-051

Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima 2, 3, 4, 6, 9, 25

Djeljivost zbira, razlike i proizvoda prirodnih brojeva

Djeljivost zbira, razlike i proizvoda prirodnih brojeva

Prosti i složeni brojevi

Časovi 052-055

Prosti i složeni brojevi

Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore

Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore

Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore

Časovi 056-059

Priprema za prvu školsku pismenu zadaću

Zajednički djelioci prirodnih brojeva. NZD

58

Prva školska pismena zadaća

Analiza i ispravak prve pismene zadaće

Časovi 060-063

Zajednički djelioci prirodnih brojeva. NZD

Zajednički djelioci prirodnih brojeva. NZD

Zajednički sadržioci. NZS

Zajednički sadržioci. NZS

Časovi 064-065

Zajednički djelioci prirodnih brojeva. NZD

Djeljivost brojeva

6.4. RAZLOMCI
Časovi 066-069

Pojam razlomka. Vrste razlomaka

Pojam razlomka. Vrste razlomaka

Sistematizacija gradiva

Proširivanje i skraćivanje razlomaka

Časovi 070-073

Proširivanje i skraćivanje razlomaka

Proširivanje i skraćivanje razlomaka

Upoređivanje razlomaka

Upoređivanje razlomaka

Časovi 074-077

Decimalni i postotni zapis razlomka, postotak

Decimalni i postotni zapis razlomka, postotak

Decimalni i postotni zapis razlomka, postotak

Pridruživanje tačaka brojevne poluprave razlomcima

Časovi 078-081

Pridruživanje tačaka brojevne poluprave razlomcima

Ponavljanje gradiva (razlomci)

Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca

Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca

Časovi 082-085

Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca

Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca

Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca

Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca

Časovi 086-089

Svojstva sabiranja razlomaka

Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka oblika

Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka oblika

Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka oblika

Časovi 090-093

Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka

Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka

Ponavljanje gradiva (Razlomci)

93

Kontrolni rad (Razlomci)

Časovi 094-097

Množenje razlomka prirodnim brojem. Množenje razlomka razlomkom

Množenje razlomka prirodnim brojem. Množenje razlomka razlomkom

Osobine množenja razlomaka

Dijeljenje razlomka prirodnim brojem. Dijeljenje razlomka razlomkom. Dvojni razlomci

Časovi 098-101

Dijeljenje razlomka prirodnim brojem. Dijeljenje razlomka razlomkom. Dvojni razlomci

Dijeljenje razlomka prirodnim brojem. Dijeljenje razlomka razlomkom. Dvojni razlomci

Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Časovi 102-105

Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Časovi 106-109

Brojevni izrazi sa zagradama. Tekstualni zadaci

Brojevni izrazi sa zagradama. Tekstualni zadaci

Izrazi s promjenljivim

Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem razlomaka

Časovi 110

Ponavljanje gradiva (Razlomci)

6.5. RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU
Časovi 111-114

Decimalni zapis razlomka. Decimalni brojevi

Pisanje decimalnog broja u obliku razlomka

Pisanje decimalnog broja u obliku razlomka

Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima

Časovi 115-118

Upoređivanje decimalnih brojeva

Upoređivanje decimalnih brojeva

Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva

Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva

Časovi 119-122

Svojstva sabiranja decimalnih brojeva

Ponavljanje gradiva (Razlomci u decimalnom obliku)

Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva

Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva

Časovi 123-126

Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva

Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva

Množenje decimalnih brojeva

Množenje decimalnih brojeva

Časovi 127-130

Množenje decimalnih brojeva

Dijeljenje decimalnih brojeva

Priprema za drugu školsku pismenu zadaću

130

Druga školska pismena zadaća

Časovi 131-134

Dijeljenje decimalnih brojeva

132

Analiza i ispravak druge školske pismene zadaće

Dijeljenje decimalnih brojeva

Brojevni izrazi. Tekstualni zadaci. Izrazi sa promjenljivom

Časovi 135-138

Brojevni izrazi. Tekstualni zadaci. Izrazi sa promjenljivom

Brojevna vrijednost izraza. Zaokruživanje decimalnih brojeva

Jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) u skupu Q+ (decimalni zapis)

Jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) u skupu Q+ (decimalni zapis)

Časovi 139-140

Ponavljanje gradiva (Razlomci u decimalnom obliku)

Sistematizacija gradiva i zaključivanje ocjena

DIGITALNI UDŽBENICI PO OBLASTIMA

6.1. SKUPOVI
6.2. KRUŽNICA I KRUG, UGAO (KUT)
6.3. DJELJIVOST BROJEVA
6.4. RAZLOMCI
6.5. RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU

OSTALI SADRŽAJI

GENERATORI ZADATAKA
ZADACI ZA VJEŽBANJE

Zadaci

Rezultati

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA
KATALOG ZA EKSTERNU PROCJENU ZNANJA
ODOBRENI UŽDBENICI I REFERENCE ZA 6. RAZRED

Matematika – udžbenik (Hariz Agić i Mara Kešina) "Nam" Tuzla
Matematika – udžbenik (Šefket Arslanagić i Dragoljub Milošević) "Bosanska riječ" Sarajevo, "Dječija knjiga" Sarajevo
Matematika – udžbenik (Edin Galijatović i Robert Onodi) "Bosanska riječ" Tuzla