16

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

NPP 2018
KURIKULUM

PREZENTACIJE ZA NASTAVU PO OBLASTIMA

9.1. RAZLOMLJENI RACIONALNI IZRAZI
Časovi 001-004

Upoznavanje sa programom rada i dogovor o načinu rada tokom školske godine

Stepeni, operacije sa stepenima

Stepeni, operacije sa stepenima

Polinomi i operacije sa polinomima

Časovi 005-008

Polinomi i operacije sa polinomima

Kvadrat binoma, kub binoma

Kvadrat binoma, kub binoma

Razlika kvadrata, zbir i razlika kubova

Časovi 009-012

Razlika kvadrata, zbir i razlika kubova

Rastavljanje polinoma na proste faktore

Rastavljanje polinoma na proste faktore

Rastavljanje polinoma na proste faktore

Časovi 013-016

Rastavljanje polinoma na proste faktore

Algebarski razlomci, vrijednost i definisanost algebarskih razlomaka

Algebarski razlomci, vrijednost i definisanost algebarskih razlomaka

Algebarski razlomci, vrijednost i definisanost algebarskih razlomaka

Časovi 017-020

Proširivanje i skraćivanje algebarskih razlomaka

Proširivanje i skraćivanje algebarskih razlomaka

Proširivanje i skraćivanje algebarskih razlomaka

Sabiranje i oduzimanje algebarskih razlomaka

Časovi 021-024

Sabiranje i oduzimanje algebarskih razlomaka

Sabiranje i oduzimanje algebarskih razlomaka

Sabiranje i oduzimanje algebarskih razlomaka

Množenje i dijeljenje algebarskih razlomaka

Časovi 025-028

Množenje i dijeljenje algebarskih razlomaka

Množenje i dijeljenje algebarskih razlomaka

Razlomljeni racionalni izrazi

28

Kontrolni rad (Razlomljeni racionalni izrazi)

9.2. TAČKA, PRAVA, RAVAN
Časovi 029-032

Međusobni odnos tačke i prave. Određenost prave. Međusobni odnos tačke i ravni. Određenost ravni

Prava u ravni. Međusobni odnos dvije prave

Međusobni odnos prave i ravni. Normala na ravan. Rastojanje tačke i ravni

Međusobni odnos prave i ravni. Normala na ravan. Rastojanje tačke i ravni

Časovi 033-036

Međusobni odnos dvije ravni. Rastojanje između paralelnih ravni. Diedar

Međusobni odnos dvije ravni. Rastojanje između paralelnih ravni. Diedar

Normalna (ortogonalna) i paralelna projekcija na pravu i ravan. Ugao između prave i ravni

Normalna (ortogonalna) i paralelna projekcija na pravu i ravan. Ugao između prave i ravni

9.3. LINEARNA FUNKCIJA
Časovi 037-040

Linearna funkcija oblika y = kx + n. Eksplicitni i imlicitni oblik

Linearna funkcija oblika y = kx + n. Eksplicitni i imlicitni oblik

Linearna funkcija oblika y = kx + n. Eksplicitni i imlicitni oblik

Grafik linearne funkcije

Časovi 041-044

Grafik linearne funkcije

Grafik linearne funkcije

Grafik linearne funkcije

Parametri k i n, i njihovo geometrijsko značenje

Časovi 045-048

Parametri k i n, i njihovo geometrijsko značenje

Nula i tok funkcije

Nula i tok funkcije

Nula i tok funkcije

Časovi 049-050

Linearna funkcija - Ponavljanje gradiva

50

Kontrolni rad (Linearna funkcija)

9.4. LINEARNE JEDNAȌINE I NEJEDNAȌINE SA JEDNOM NEPOZNATOM
Časovi 051-054

Linearne jednačine – osnovni pojmovi

Linearne jednačine – osnovni pojmovi

Grafičko rješavanje linearnih jednačina

Grafičko rješavanje linearnih jednačina

Časovi 055-058

Ekvivalentne jednačine

Algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Časovi 059-062

Algebarsko rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

62

Priprema za prvu pismenu zadaću

Časovi 063-066
63

Prva školska pismena zadaća

Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatomi

65

Analiza i ispravak prve pismene zadaće

Linearne nejednačine – osnovni pojmovi

Časovi 067-070

Sistematizacija gradiva

Linearne nejednačine – osnovni pojmovi

Ekvivalentne nejednačine

Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom

Časovi 071-073

Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom

Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom

Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom

9.5. SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA SA DVIJE NEPOZNATE
Časovi 074-077

Linearne jednačine sa dvije nepoznate, pojam i njena rješenja. Grafički prikaz rješenja

Sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Postojanje rješenja i geometrijski prikaz mogućih slučajeva

Sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate. Postojanje rješenja i geometrijski prikaz mogućih slučajeva

Ekvivalentni sistemi linearnih jednačina

Časovi 078-081

Grafička metoda rješavanja sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate

Grafička metoda rješavanja sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate

Zavisnost rješenja sistema linearnih jednačina od odnosa koeficijenata sistema

Rješenje sistema od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate metodom supstitucije

Časovi 082-085