16

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

NPP 2018
KURIKULUM

PREZENTACIJE ZA NASTAVU PO OBLASTIMA

8.1. REALNI BROJEVI
8.2. PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA
8.3. PROPORCIONALNOST DUŽI. TALESOVA TEOREMA
8.4. PROPORCIONALNE VELIČINE. FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI
8.5. PRIKAZIVANJE I ANALIZA PODATAKA
8.6. CIJELI RACIONALNI IZRAZI
8.7. MNOGOUGAO (POLIGON)
8.8. KRUŽNICA I KRUG

DIGITALNI UDŽBENICI PO OBLASTIMA

8.1. REALNI BROJEVI
8.2. PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA
8.3. PROPORCIONALNOST DUŽI. TALESOVA TEOREMA
8.4. PROPORCIONALNE VELIČINE. FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI
8.5. PRIKAZIVANJE I ANALIZA PODATAKA
8.6. CIJELI RACIONALNI IZRAZI
8.7. MNOGOUGAO (POLIGON)
8.8. KRUŽNICA I KRUG

OSTALI SADRŽAJI

GENERATORI ZADATAKA
ZADACI ZA VJEŽBANJE

Zadaci

Rezultati

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA
ODOBRENI UŽDBENICI I REFERENCE ZA 8. RAZRED

Matematika - udžbenik (Aleksandra Junuzović) "Sarajevo Publishing" Sarajevo
Matematika - udžbenik (Šefket Arslanagić, Arif Zolić i Dragoljub Milošević) "Bosanska riječ" Sarajevo, "Dječija knjiga" Sarajevo
Matematika - udžbenik (Boško Jagodić) "Bosanska knjiga" Sarajevo
Matematika - udžbenik (Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin Kljajić, Adis Pirija i Mirha Ibrišimović) "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla
Matematika - udžbenik (Mirsudin Pačariz) "Vrijeme" Zenica, "Nam" Tuzla