16

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

NPP 2018
KURIKULUM

PREZENTACIJE ZA NASTAVU PO OBLASTIMA

7.1. CIJELI BROJEVI
7.2. UGAO (KUT) I TROUGAO (TROKUT)
7.3. VEKTORI I IZOMETRIJSKA PRESLIKAVANJA
7.4. RACIONALNI BROJEVI
7.5. ČETVEROUGAO, OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA

DIGITALNI UDŽBENICI PO OBLASTIMA

7.1. CIJELI BROJEVI
7.2. UGAO (KUT) I TROUGAO (TROKUT)
7.3. VEKTORI I IZOMETRIJSKA PRESLIKAVANJA
7.4. RACIONALNI BROJEVI
7.5. ČETVEROUGAO, OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA

OSTALI SADRŽAJI

GENERATORI ZADATAKA
ZADACI ZA VJEŽBANJE

Zadaci

Rezultati

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA
ODOBRENI UŽDBENICI I REFERENCE ZA 7. RAZRED

Matematika – udžbenik (Boško Jagodić) "Bosanska knjiga" Sarajevo
Matematika – udžbenik (Aleksandra Junuzović) "Sarajevo Publishing" Sarajevo
Matematika – udžbenik (Atija Fako) "Bosanska riječ" Tuzla
Matematika – udžbenik (Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević) "Bosanska riječ" Sarajevo, "Dječija knjiga" Sarajevo