5

Pravila igre

Cilj je ispuniti bijela polja prema zadanim uslovima.
U obojanim poljima zadan je broj kojeg treba rastaviti na odredeni broj sabiraka u retku ili u stupcu.
Sabirci smiju biti brojevi od 1 do 9 i ne smiju se ponavljati, npr. 6 možemo zapisati kao 1+5, 2+4 ili 1+2+3, ali ne kao 3+3.