16

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

NPP 2018
KURIKULUM

PREZENTACIJE ZA NASTAVU PO OBLASTIMA

5.1. BROJEVI PRVOG MILIONA. RAZLOMCI
Časovi 001-004

Upoznavanje sa programom rada i dogovor o načinu rada tokom školske godine

Čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva do 1000

Zapisivanje brojeva u obliku zbira višekratnika dekadskih jedinica

Pismeno sabiranje do 1000


Časovi 005-008

Pismeno oduzimanje do 1000

Pismeno množenje do 1000

Pismeno dijeljenje do 1000

8(1)

Inicijalni test (Pismeno računanje)

Časovi 009-012

Brojevi do 100 000

Čitanje i pisanje brojeva do milion

Klase i razredi brojeva do milion

Upoređivanje brojeva do milion. Brojevna linija

Časovi 013-016

Povezanost sabiranja i oduzimanja

Brojevi prvog miliona

Pojam razlomka

Upoređivanje razlomaka

Časovi 017-020

Pridruživanje tačaka brojevne poluprave razlomcima

Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca

Decimalni brojevi. Veza između razlomaka i decimalnih brojeva

Ponavljanje gradiva (Razlomci i decimalni brojevi)

5.2. UGAO
Časovi 021-024

Pojam ugla

Elementi i obilježavanje ugla

Pravi ugao

Upoređivanje uglova. Tupi i oštri ugao

Časovi 025-028

Upoređivanje uglova. Tupi i oštri ugao

Uglovi tangram figura

Ponavljanje gradiva (Ugao)

Ponavljanje gradiva (Brojevi prvog miliona. Ugao)

Čas 029
29

Kontrolni rad (Brojevi prvog miliona. Ugao)

5.3. SABIRANJE I ODUZIMANJE U PRVOM MILIONU. OBRADA PODATAKA
Časovi 030-033

Sabiranje trocifrenih brojeva

Oduzimanje trocifrenih brojeva

Sabiranje četverocifrenih brojeva

Oduzimanje četverocifrenih brojeva

Časovi 034-037

Sabiranje i oduzimanje četverocifrenih brojeva na abakusu

Sabiranje i oduzimanje četverocifrenih brojeva

Usmeno (nealgoritamsko) sabiranje i oduzimanje brojeva do milion

Pismeno (algoritamsko) sabiranje i oduzimanje brojeva do milion bez prelaza

Časovi 038-041

Pismeno (algoritamsko) sabiranje i oduzimanje brojeva do milion sa prelazom

Osnovna svojstva sabiranja sa primjenom

Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem

Sabiranje i oduzimanje brojeva do milion. Osobine sabiranja

Časovi 042-045

Zavisnost zbira od sabiraka. Nepromjenljivost zbira

Zavisnost razlike od umanjenika i umanjitelja. Nepromjenljivost razlike

Oduzimanje zbira i razlike od broja

Nepromjenljivost zbira i razlike. Oduzimanje zbira i razlike od broja

Časovi 046-049

Brojevni izrazi koji sadrže promjenljivu sa sabiranjem i oduzimanjem

Brojni izrazi koji sadrže promjenljivu sa sabiranjem i oduzimanjem

Jednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Jednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Časovi 050-053

Jednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Nejednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Nejednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Nejednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Časovi 054-057

Nejednačine sa sabiranje i oduzimanjem

Priprema za prvu školsku pismenu zadaću

56

Prva školska pismena zadaća

Tabela, piktogram, histogram, linijski grafikon, kružni dijagram

Časovi 058-060
58

Analiza i ispravak prve školske pismene zadaće

Tabela, piktogram, histogram, linijski grafikon, kružni dijagram

Tabela, piktogram, histogram, linijski grafikon, kružni dijagram

5.4. TROUGAO
Časovi 061-064

Pojam i elementi trougla

Podjela trouglova prema uglovima

Podjela trouglova prema stranicama

Podjela trouglova prema stranicama i uglovima

Časovi 065-068

Obima trougla

Obima trougla

Trougao

Sistematizacija gradiva i zaključivanje ocjena

Sistematizacija gradiva

5.5. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 1. DIO
Časovi 069-072

Množenje u prvom milionu kao sabiranje jednakih sabiraka

Abakus (Množenje jednocifrenim brojem)

Nula i jedinica kao činioci (faktori)

Dijeljenje kao obrnuta radnja množenju. Jedinica i nula u dijeljenju

Časovi 073-076

Množenje broja dekadskom jedinicom. Množenje brojeva koji se završavaju nulama

Abakus (Množenje broja dekadskom jedinicom)

Dijeljenje broja dekadskom jedinicom

Množenje i dijeljenje broja dekadskom jedinicom

Časovi 077-080

Množenje zbira i razlike brojeva brojem

Množenje zbira i razlike brojeva brojem

Dijeljenje zbira i razlike brojeva brojem

Dijeljenje zbira i razlike brojeva brojem

Časovi 081-084

Ponavljanje gradiva (Trougao. Množenje i dijeljenje u prvom milionu)

Pismeno (algoritamsko) množenje jednocifrenim brojem

Pismeno (algoritamsko) dijeljenje jednocifrenim brojem

Pismeno (algoritamsko) množenje brojeva dvocifrenim brojem

Časovi 085-088

Pismeno (algoritamsko) dijeljenje brojeva dvocifrenim brojem

Pismeno (algoritamsko) množenje trocifrenim brojem

Pismeno (algoritamsko) množenje trocifrenim brojem

Svojstva množenja (komutativnost, asocijativnost)

Časovi 089-091

Svojstva množenja (komutativnost, asocijativnost)

Ponavljanje gradiva (Množenje i dijeljenje u prvom milionu)

91

Kontrolni rad (Množenje i dijeljenje u prvom milionu)

5.6. POVRŠINA PRAVOUGAONIKA
Časovi 092-095

Pravougaonik. Modeliranje pravougaonika od kvadrata

Pravougaona mreža

Jedinične mjere za površinu

Veće jedinične mjere za površinu (ar, hektar, kvadratni kilometar)

Časovi 096-099

Izračunavanje površine pravougaonika i kvadrata

Izračunavanje površine pravougaonika i kvadrata

Izračunavanje površine pravougaonika i kvadrata

Mreža kocke

Časovi 100-103

Mreža kvadra

Površina kvadra

Površina kocke

Površina kvadra i kocke

Časovi 104-107

Izračunavanje površine kvadra i kocke

Izračunavanje površine kvadra i kocke

Kvadratni brojevi i oblici

Izračunavanje kvadrata broja iz njegovog prethodnika

Časovi 108

Ponavljanje gradiva (Površina pravougaonika)

5.7. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 2. DIO
ČASOVI 109-112

Zavisnost proizvoda od faktora. Nepromjenljivost proizvoda

Zavisnost količnika od dijeljenika i djelitelja

Zavisnost proizvoda i količnika. Nepromjenljivost proizvoda i količnika

Množenje i dijeljenje proizvoda brojem

ČASOVI 113-116

Množenje s olakšicama

Neke cifre jednog faktora su nule

Brojevni izrazi prvog miliona s množenjem i dijeljenjem koji sadrže promjenljivu

Jednačine sa množenjem

ČASOVI 117-120

Jednačine sa dijeljenjem

Izračunavanje nepoznatih djelilaca

Nejednačine sa množenjem i znakom veće

Nejednačine sa množenjem i znakom manje

ČASOVI 121-124

Nejednačine sa dijeljenjem

Nejednačine sa množenjem i dijeljenjem

Nejednačine sa množenjem i dijeljenjem

Brojevni izrazi sa operacijama različitog reda

5.8. BROJEVI VEĆI OD MILIONA
Časovi 125-128

Brojevi veći od milion. Mjesna vrijednost cifara

Matematičke mozgalice

Skup N i skup No. Brojna poluprava u skupu brojeva No

Zanimljiva matematika

Časovi 129-131

Priprema za drugu školsku pismenu zadaću

130

Druga školska pismena zadaća

131

Analiza i ispravak druge školske pismene zadaće

5.9. ZAPREMINA KVADRA (SPECIJALNO KOCKE)
Časovi 132-135

Zapremina kvadra i kocke

Upoređivanje i mjerenje zapremine tijela

Jedinične mjere za zapreminu

Izračunavanje zapremine kvadra

Časovi 136-139

Izračunavanje zapremine kocke

Izračunavanje zapremine kvadra i kocke

Zadaci iz prakse

Zapremina kvadra – specijalno kocke

Časovi 140

Sistematizacija gradiva

DIGITALNI UDŽBENICI PO OBLASTIMA

5.1. BROJEVI PRVOG MILIONA
5.2. UGAO
5.3. SABIRANJE I ODUZIMANJE U PRVOM MILIONU
5.4. TROUGAO
5.5. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 1. DIO
5.6. POVRŠINA PRAVOUGAONIKA
5.7. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 2. DIO
5.8. BROJEVI VEĆI OD MILIONA
5.9. ZAPREMINA KVADRA (SPECIJALNO KOCKE)

OSTALI SADRŽAJI

GENERATORI ZADATAKA
ZADACI ZA VJEŽBANJE

Zadaci

Rezultati

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA
ODOBRENI UŽDBENICI I REFERENCE ZA 5. RAZRED

Matematika – udžbenik (Halida Zvorničanin) "Klett" Sarajevo
Matematika – udžbenik (Atija Fako) "Bosanska riječ" Sarajevo
Matematika – udžbenik (Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević) "Vrijeme" Zenica "Nam" Tuzla
Matematika – radna bilježnica (Halida Zvorničanin) "Klett" Sarajevo
Matematika – radna bilježnica (Edin Galijatović, Robert Onodi) IK "Bosanska riječ" Tuzla
Matematika – radna bilježnica (Atija Fako) "Bosanska riječ" Sarajevo